Fundacja Tygodnika „Wprost” - program: „Pomoc ukraińskim dziennikarzom” Fundacja Tygodnika „Wprost” - program: „Pomoc ukraińskim dziennikarzom” - Logo

Bank accounts of 
Fundacja Tygodnika „Wprost”

BANK

mBank S.A.
SWIFT: BREXPLPWMBK

Account PLN

78 1140 1010 0000 5411 6100 1001
IBAN: PL 78 1140 1010 0000 5411 6100 1001

Account EUR

51 1140 1010 0000 5411 6100 1002
IBAN: 51 1140 1010 0000 5411 6100 1002

Account USD

24 1140 1010 0000 5411 6100 1003
IBAN: 24 1140 1010 0000 5411 6100 1003

Account all other currences

24 1140 1010 0000 5411 6100 1003
IBAN: 24 1140 1010 0000 5411 6100 1003

Pozyskane dofinansowania

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.